Directia de Sanantate Publica Teleorman, organizeza concurs, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, specialitatea igiena, in cadrul Compartimentului de control servicii de asistenta medicala primara si asistenta medicala ambulatorie de specialitate.MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
JUDETUL TELEORMAN
Loc: Alexandria, str. Av. Alex. Colfescu nr. 79
Tel./fax: 0247.311.354/ 0247.312.224
Nr. 5965 din 16.11.2016

ANUNT

DIRECTIA DE SANATATE PUBLIC A TELEORMAN, organizeaza concurs, in conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, specialitatea igiena, in cadrul Compartimentului de control servicii de asistenta medicala primara si asistenta medicala ambulatorie de specialitate.

Concursul se va desfasura la sediul D.S.P.Teleorman in ziua de 19 decembrie 2016, ora 10,00 -proba scrisa si in ziua de 21 decembrie 2016, ora 10,00 -interviul… Descarca documentul | Descarca Bibliografia