Comunicat de presa – 23 mai 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI TELEORMAN

Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 , Alexandria

( 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224

COMUNICAT DE PRESĂ

Conform HG 278/21.05.2013 Ministerul Sănătăţii a primit din Fondul de rezervă bugetară suma de 760.920 lei pentru plata arieratelor înregistrate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea  autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Sunt recunoscute ca obligaţii de plată contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor,

investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate la data prezentei hotărâri în contabilitatea unităţilor sanitare cu paturi, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.

La nivelul judeţului Teleorman suma acordată de către Direcţia de Sănătate Publică Teleorman  este de 584.100 lei. Pe unităţi sanitare situaţia se prezintă astfel:

– Consiliul Judeţean Teleorman – Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria 275.500 lei;

– Consiliul Judeţean Teleorman – Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede 19.400 lei;

– Municipiul Turnu Măgurele – Spitalul Municipal Turnu Măgurele 130.600 lei;

– Oraşul Zimnicea – Spitalul Orăşenesc Zimnicea 38.300 lei;

– Municipiul Roşiori de Vede – Spitalul Municipal Caritas 120.300 lei.

În momentul de faţă Direcţia de Sănătate Publică Teleorman execută procedura de plată a arieratelor înregistrate de unităţile sanitare.

Unităţile sanitare cu paturi menţionate au obligaţia ca, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să prezinte Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman, situaţia pe furnizori a facturilor prezentate în ordine cronologică, reprezentând obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, înregistrate în evidenţa contabilă şi rămase neachitate .

În termen de o zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii va solicita deschiderea creditelor bugetare pentru asigurarea plăţii arieratelor pe care Ministerul Finanţelor Publice o aprobă în maximum două zile lucrătoare.

Plata obligaţiilor se efectuează în limita sumei prevăzute, până la data de 31 mai 2013.

DIRECTOR EXECUTIV

DR. MARIA MIOARA COMANA