Comunicat de presa – 20 iunie 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI TELEORMAN

Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 , Alexandria

( 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224

COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a recomandărilor Ministerului Sănătăţii cu privire la măsurile ce trebuie luate în perioada de alertă meteorologică pentru temperaturi ridicate, şi în conformitate cu Planul de măsuri ce se impune în astfel de situaţii, pe raza judeţului Teloeorman au fost amplasate un număr de 13 puncte de prim ajutor.

Acestea sunt situate în municipiul Alexandria (Piaţa Centrală, sediul primăriei, Piaţa Peco), Turnu Măgurele (Parcul municipal Turnu Măgurele, Policlinica municipiului –dispensarul şcolar, Piaţa municipală Turnu Măgurele), Roşiori de Vede (sediul Primăriei, Policlinica Spitalului Caritas), Zimnicea (sediul Primăriei, Liceul Teoretic Zimnicea, Piaţa agroalimentară a oraşului) şi Videle ( sediul Primăriei, Piaţa agroalimentară Videle).

Totodată, la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman au fost constituite echipe de control formate din inspectori ai Inspecţiei Sanitare de Stat, care au ca misiune verificarea punctelor de prim ajutor, a condiţiilor igienico-sanitare privind depozitarea şi neutralizarea deşeurilor periculoase şi monitorizarea calităţii apei potabile şi de îmbăiere. În acelaşi timp, sunt verificate condiţiile de depozitare şi de servire a alimentelor, lanţurile de frig pentru medicamente şi vaccinuri, dar şi respectarea condiţiilor de microclimat în spaţiile de cazare colectivă şi de lucru în internate, cămine, tabere şcolare, şantiere sau alte locuri de muncă.

În total, au fost efectuate 13 acţiuni de control, iar 2 agenţi economici au primit sancţiuni contravenţionale şi s-a dispus remedierea neconformităţilor identificate.

Mai trebuie precizat faptul că la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria există stoc suficient de medicamente necesare în cazul afecţiunilor agravate de caniculă, se asigură rezerva de apă potabilă şi un microclimat corespunzător. În Unitatea de Primiri Urgenţe(UPU), aparatele de aer condiţionat funcţionează la capacitate maximă iar stocul de medicamente este complet.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Teleorman asigură un număr suficient de echipaje de intervenţie, astfel încât timpii de răspuns şi de ajungere la caz să corespundă legislaţiei în vigoare, iar funcţionalitate instalaţiilor de aer condiţionat din dotarea autosanitarelor este în proporţie de 100%.

Până în momentul de faţă, la nivelul judeţului Teleorman nu au fost înregistrate cazuri de lipotimii sau deshidratări şi nici decese ca urmare a temperaturilor ridicate.

DIRECTOR EXECUTIV

DR. MARIA MIOARA COMANA