Comunicat de presa – 13 septembrie 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI TELEORMAN

Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 , Alexandria

( 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224

secretariat@dsptr.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

În conformitate cu Hotărârea Colegiului Prefectural nr.7 din 28.08.2013 prin care s-a aprobat constituirea colectivelor pentru verificarea unităţilor de învăţământ în perioada 04 – 12 septembrie 2013 au fost alcătuite echipe mixte formate din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Direcţiei de Sănătate Publică şi Inspectoratului Scolar.

Astfel au fost verificate 368 unitaţi de învătământ din care: 143 şcoli, 203 grădiniţe si 22 licee.

La data controlului 122 de şcoli aveau autorizaţie sanitară de functionare, iar restul în număr de 21 nu deţineau aceasta autorizaţie pe anul 2013.

 Întrucât 15 din cele 21 unităţi de învăţământ au remediat problemele existente şi au îndeplinit condiţiile de funcţionare,urmează să făcă demersuri pentru a obţine  autorizaţia sanitara de funcţionare pe anul 2013-2014.

În urma ultimelor controale doar 6 şcoli nu corespund din punct de vedere igienico-sanitar pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, ceea ce la nivel de judeţ este un procent foarte mic.  Printre acestea se numară: Şcoala Gimnazială Siliştea Gumeşti, Şcoala Gimnazială Ciolăneşti nr.2, Şcoala Gimnazială Bujoreni, Şcoala Gimnazială nr.1 Olteni, Şcoala Gimnazială nr.2 Perii Broşteni, Şcoala Gimnazială nr.2 Prundu.

În ce priveşte grădinitele, deţineau autorizaţie pe 2013 un număr de 142 şi în urma controalelor au mai fost autorizate încă 35 de unitaţi dintr-un total de 203.

Liceele au fost în conformitate cu cerinţele inspectorilor, obţinând toate autorizaţia sanitară de funcţionare.

Principalele neconformităţi: Anexele socio – sanitare nu sunt întreţinute corespunzător, curţile unităţilor nu sunt amenajate , spaţiul destinat pentru păstrarea “Corn şi Lapte” nu este amenajat corespunzător sau acest spaţiu nu există în unele unităţi.

Lucrările de igienizare a unităţilor şcolare erau în stadiu de realizare de aproximativ 90 %.

Director executiv,

Dr. Maria Mioara Comana