Comunicat de presa – 13 decembrie 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI TELEORMAN

Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 , Alexandria

( 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224

 Comunicat de presă

 Vă informăm ca ministrul sănătăţii a emis Ordinul nr. 1498/09.12.2013 pentru stabilirea Planului de măsuri privind evaluarea capacităţii unităţilor din sistemul  de sănătate pentru asigurarea necesarului de medicamente, materiale sanitare şi echipe medicale destinate asistenţei  medicale a populaţiei pentru perioada 24.12.2013– 06.01.2014.

În vederea îndeplinirii  planului prevăzut în respectivul ordin, Direcţia de Sănătate Publică Teleorman a organizat acţiuni de control, evaluare şi monitorizare care sunt în plină desfăsurare pentru verificarea modului de asigurare a necesarului de medicamente, materiale sanitare şi echipe medicale destinate asistenţei  medicale a populaţiei.

Astfel Direcţia de Sănătate Publică  monitorizează aprovizionarea unităţilor sanitare cu paturi şi situaţia stocurilor de medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale, organizarea echipelor medicale care să asigure continuitatea asistenţei medicale în perioada 26.12.2013- 06.01.2014 cât şi elaborarea graficelor serviciilor de gardă. În acelaşi timp va fi verificată funcţionalitatea angiografelor UPU şi serviciilor implicate în infarctul miocardic.

Totodată va fi evaluată situaţia farmaciilor care asigură medicamente populaţiei în perioada 26.12.2013- 06.01.2014.

Vor fi luate măsuri cu privire la asigurarea asistenţei medicale în mediul rural şi funcţionarea centrelor de permanenţă, prin stabilirea personalului de specialitate , graficul pentru asigurarea continuitaţii şi a mijloacelor de transport necesare.

DIRECTOR EXECUTIV

DR. MIOARA MARIA COMANA