Comunicat de presa – 10 mai 2012

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI TELEORMAN

Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 , Alexandria

( 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224

COMUNICAT DE PRE

Vă informăm că începând cu data de 01.05.2012, conform OMS nr.1030/2012 , privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare , amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi  cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, actualizat la data de 26.03.2012, toţi medicii care prestează:

 • activităţi de asistenţă medicală spitalicească;
 • activităţi de asistenţă medicală generală;
 • activităţi de asistenţă medicală specializată;
 • activităţi de asistentă stomatologică;
 • activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;
 • activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;
 • activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoanele aflate în incapacitatea de a se îngriji singure;
 • alte activităţi referitore la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare, sunt obligaţi să solicite la DSP Teleorman autorizaţia sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare.

În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare solicitantul va depune următoarea documentaţie:

 • cerere semnată de titularul activităţii/administrator;
 • dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;
 • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară(300 lei), după caz;
 • declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 • în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului.

Vă rugăm ca în cel mai scurt timp, să vă adresaţi Direcţiei de Sănătate Publice Teleorman pentru intrarea în legalitate.

DIRECTOR EXECUTIV

DR. MARIA MIOARA COMANA