Anunț selecție parteneri

  In conformitate cu prevederile: Articolul 8.15 din Regulamentul de Implementare al Mecanismului Financiar SEE 2014 – 2021 Capitol V, […]

Anunț

  Directia de Sanatate Publica Teleorman demareaza procedura de angajare pe perioada determinata, fara concurs, pe perioada starii de alerta […]