Apel de selectie experti in cadrul proiectului: “Personal specializat pentru un sistem de sanatate modern!” – Cod My SMIS 106519

 

Direcția de Sănătate Publica Teleorman in calitate de beneficiar anunța procesul de selecție a unor experți externi in cadrul proiectului POCU „Personal specializat pentru un sistem de sănătate  modern!” Cod MySMIS 106519.

Procesul de selecție se desfasoara in conformitate cu prevederile legislației in vigoare aplicabile, ale ghidului solicitantului (condiții generale – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul programului Operațional Capital Uman 2014-2020 si ghidul solicitantului condiții specifice ale apelului de propuneri “Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”) si ale cererii de finanțare.

 

Date despre proiect

Obiectivul general al proiectului propus spre finanțare este îmbunatatirea nivelului de competente pentru 667 specialiști implicați în furnizarea de servicii medicale în cadrul a 3 programe naționale: Sănătate Mintala, Sănătatea femeii si copilului, Boli netransmisibile majore – Subprogramul Boli cardiovasculare, participarea acestora la cursuri de formare, la schimburi de experiența/stagii de lucru si participarea la evenimente științifice (workshop-uri, conferințe). Îndeplinirea obiectivului general al proiectului va fi realizata prin desfășurarea unor activități precum: dezvoltarea si implementarea programelor de formare profesionala rezidențiala, organizarea de workshop-uri si participare la stagii de lucru/conferințe, activități de management de proiect si informare si promovare.

Condiții de selecție

 1. Pot participa la procesul de selecție experți externi DSP Teleorman.
 2. Candidații trebuie sa îndeplinească cerințele generale din ghidul solicitantului condiții generale / specifice ale apelului de propuneri POCU “Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”)
 3. Candidații trebuie sa îndeplinească cerințele specifice din cererea de finanțare prezentate mai jos pentru poziția de expert pentru care aplica, după cum urmează:

 

FuncțiaCerințe minimale Categoria expert Durata (luni) / norma de lucru
Coordonator național formareEducație Solicitata :
- Studii superioare - 4 ani
- Cunoștințe de operare pe calculator - 1 ani
Experiența solicitata
- Experiența în management si organizare - 5 ani
Competente solicitate
- capacitate de planificare
- capacitate de analiza si sinteza
- capacitate de decizie
- cunoștințe operare PC (word, excel, internet)
- spirit de echipa
- abilitați de negociere
- buna capacitate de comunicare
Expert național, 5 -10 ani20 luni
4 ore/zi
16 luni 3,5 ore/zi
Expert acreditare CMR DSP TeleormanEducație Solicitata :
- Studii superioare - 4 ani
- Cunoștințe de operare pe calculator - 1 ani
Experiența solicitata
- Experiența în planificarea si organizarea operațiilor si activităților de formare - 3 ani
- Experiența în pregătire de materiale si rapoarte - 3 ani
Competente solicitate
- experiența în pregătirea de documente în format digital;
- cunoașterea lucrului cu calculatorul: Word, Excel, PowerPoint;
- abilitați de comunicare, relaționare si lucru în echipa;
- capacitate de planificare.
Expert național, 5 -10 ani26 luni /
2 ore/zi
Expert schimburi internaționaleEducație Solicitata :
- Studii superioare in domeniul medical - 5 ani
- Cunoștințe de operare pe calculator - 1 ani
- Cunoașterea a cel puțin o limba străina - 2 ani
Experiența solicitata
- Experiența în colaborări internaționale - 5 ani
Competente solicitate
- abilitați de comunicare si relaționare la nivel internațional;
- cunoașterea si înțelegerea foarte clara a obiectivelor specifice ale proiectului;
- abilitați organizatorice
Expert național, 5 -10 ani12 luni / 2ore /zi
Expert supervizare științificăEducație Solicitata :
- Studii superioare in domeniul medical - 5 ani
- Cunoștințe de operare pe calculator - 1 ani
- Cunoașterea a cel puțin o limba străina - 2 ani
Experiența solicitata
Experiența relevanta in domeniul medical - 5 ani
Competente solicitate
- abilitați de comunicare si relaționare la nivel internațional;
- cunoașterea si înțelegerea foarte clara a obiectivelor specifice ale proiectului;
- abilitați organizatorice
Expert național, 5 -10 ani12 luni/
2 ore/zi
Expert recrutare/administrare GT DSP TeleormanEducație Solicitata :
- Studii superioare - 4 ani
- Cunoștințe de operare pe calculator - 1 ani
Experiența solicitata
- Experiența în relaționarea cu diferite grupuri de specialiști în domeniul medical - 5 ani
Competente solicitate
- abilitați de comunicare si relaționare;
- capacitate de analiza si selecție;
- viziune clara asupra sarcinilor si activităților din proiect
Expert național, 5 -10 ani14 luni
1,5 ore/zi
12 luni
2 ore/zi
9 luni
0.5 ore/zi

 

Cum decurge înscrierea?

Înscrierea se va organiza intr-o singura etapa după cum urmează :

Depunerea pana la data de 15.01.2018 ora 1500 la secretariatul DSP Teleorman a unui dosar de candidatura care va conține :

 • Scrisoare de intenție in care sa se specifice motivația si competentele candidatului pentru domeniul vizat
 • CV -ul in format Europass , cu indicarea funcției pentru care se candidează, datat si semnat de titular pe fiecare pagina
 • Documente suport care sa ateste toate informațiile prezentate in CV, incluzând documente care sa ateste experiența specifica in domeniul de activitate al postului vizat, si / sau experiența anterioara in proiecte cu finanțare nerambursabila ( recomandări, adeverințe, contracte)

Precizări:

O persoana poate candida pentru mai multe poziții de expert cu respectarea prevederilor din „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 „referitoare la norma maxima de lucru.

Toate documentele vor fi datate şi semnate, iar apoi îndosariate într-un dosar de plastic cu şină, fără folii; vă rugăm să nu adăugaţ i documentele nerelevante.

 

Probele de selecție :

 • Evaluarea CV-ului depus la dosar în conformitate cu cerințele specificate și a portofoliului personal care conține documentele menționate în CV
 • Organizarea unui interviu de selecție in cazul in care exista mai mulți candidați pentru 1 post

 

Organizarea selecției.

 • 15.01.2018 pana la ora 1400 – depunerea dosarului de candidatura la secretariatul DSP Teleorman.
 • 15.01 2018 – intre orele 16 – 18 – organizarea interviului de selecție (daca este cazul)

Rezultatele: vor fi afişate in data de 16.01.2018, la ora 1000, la avizierul DSP Teleorman si pe site-ul www.dsptr.ro

 • Contestaţiile se pot depune in data de 16.01.2018 până la ora 16.00, la secretariatul DSP Teleorman
 • Rezultatele finale vor fi afişate 17.01.2018 ora 1000 la avizierul DSP Teleorman si pe site-ul www.dsptr.ro

 

Indicatori de selecție:

 • Cunoașterea programului POCU si a problematicii abordate de proiect
 • Competențe digitale (MO, Internet)
 • Participare anterioara la proiecte și / sau programe europene/ proiecte europene
 • Seriozitate, credibilitate, moralitate, spirit organizatoric
 • Spirit de echipă, susținut de implicarea în activități complementare

 

DIRECTOR EXECUTIV

DR. MARIA MIOARA COMANA

 

Manager Proiect

Sferle Sorin

Document atașat: