Anunț – Rezultate finale concurs

REZULTATELE FINALE
la concursul pentru ocuparea  functiei publice de executie vacanta
de consilier juridic I superior – Compartiment juridic

 

 

Nr.

Crt.

Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1. ID-5713 61,40 puncte 73 puncte 134,40 puncte ADMIS

 

 

Secretar – Obretin Iulia