Anunț – Rezultate după proba scrisă

REZULTATELE
dupa proba scrisa  din data de 07.07.2022, la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta
de consilier juridic I superior – Compartiment juridic

 

  1. 5964 – 51,80 puncte – ADMIS
  2. 5949 – 26,26 puncte – RESPINS
  3. 5713 – 61,40 puncte – ADMIS

 

Eventualele contestatii se depun la secretarul comisiei in cel mult  24 ore de la data afisarii  rezultatelor probei scrise.

 

Interviul se va sustine in data de   13.07.2022, ora 10,00  la sediul  D.S.P. Teleorman din  Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79

 

 

Secretar – Obretin Iulia