Anunț – Rezultate după proba scrisă

REZULTATELE
dupa proba scrisa din data de 07.07.2022, la concursul pentru ocuparea  functiei publice
de executie vacanta de consilier  I superior – Compartiment  buget-finante

 

  1. 5783 – 16,17 puncte – RESPINS
  2. 5915 – 35,17 puncte – RESPINS

 

Eventualele contestatii se depun la secretarul comisiei in cel mult  24 ore de la data afisarii  rezultatelor probei scrise.

 

Secretar – Bene Carmen