Anunț rezultate după proba scrisă

REZULTATELE
dupa proba scrisa din data de 29.06.2022, la concursul pentru ocuparea a 6 (sase)  posturi vacante:
3 ( trei ) posturi de asistent medical debutant (PL) generalist, 1 (unu) post de asistent medical (PL) generalist,
1 (unu) post de asistent medical (PL) igiena si 1(unu) post de asistent medical principal (PL) igiena 

Pentru cele 3 posturi de asistent medical debutant (PL) generalist:

 1. 5760 – 16,75 puncte – RESPINS
 2. 5761 – 17,54 puncte – RESPINS
 3. 5759 – 42,14 puncte -RESPINS
 4. 5762 – 26,73 puncte – RESPINS
 5. 5719 – 32,07  puncte – RESPINS
 6. 5735 –  54,07 puncte –  ADMIS
 7. 5607 – 36,87 puncte – RESPINS
 8. 5372 – 29,03 puncte -RESPINS
 9. 5690 – 2 puncte – RESPINS
 10. 5446 – 15,75 puncte – RESPINS
 11. 5566 – 63,69  puncte -ADMIS
 12. 5401 –  23,65 puncte – RESPINS
 13. 5711 – 7,71 puncte – RESPINS

 

Pentru postul de asistent medical (PL) generalist din cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca 

 1. 5565 –  57,80  puncte – ADMIS
 2. 5643  – 28,76  puncte – RESPINS
 3. 5598  – 43,01  puncte – RESPINS

 

Pentru postul de asistent medical (PL) igiena  din cadrul Compartimentului de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile 

 1. 5614 –  56,16 puncte –ADMIS

 

Pentru postul de asistent medical principal (PL) igiena   din cadrul Compartimentului de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile

 1. 5608 –  51,85 puncte – ADMIS

 

Eventualele contestatii se depun la secretarul comisiei in cel mult  24 ore de la data afisarii  rezultatelor probei scrise.

Interviul se va sustine in data de   04.07.2022, ora 10,00  la sediul  D.S.P. Teleorman din  Alexandria, str. Mihaita Filipescu nr. 32.

Secretar – Obretin Iulia