Anunt promovare grad

MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA

A JUDETULUI TELEORMAN

Str. Av. Alex. Colfescu nr. 79

Alexandria, cod. 140068

Tel/fax: 0247.311.354; 0247.312.224

Nr.12133 din 28.11.2011.

A N U N T

Avand in vedere:

 • prevederile art.63 si 64 din Legea nr. 188/1999 (R2) privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile art.125 si 126 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.

Directia de Sanatate Publica Teleorman organizeaza examen de promovare in grad profesional pentru urmatoarele functii publice:

 1. Din post de consilier principal  in post de consilier superior, din cadrul Compartimentului de statistica/informatica in sanatate publica;
 2. din post de consilier principal  in post de consilier superior, din cadrul Compartimentului de asistenta medicala si programe.

Pentru participarea la examen, candidatii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 1. sanctiune sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 2. sa fi obtinut cel putin calificativul ,, bine ” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii doi ani calendaristici;
 3. sa nu aiba in cazierul administrativ o disciplinara neradiata in conditiile legii.

Examenul va avea loc la sediul Directiei de Sanatate Publica Teleorman dinAlexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, dupa urmatorul program:

 • 23.12.2011 – selectia dosarelor;
 • 28.12.2011 , ora 10,00 – proba scrisa;
 • 29.12.2011 , ora 10,00 – interviul.

In vederea participarii la examen, candidatii depun dosarul de examen, care va contine in mod obligatoriu :

 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Biroul RUNOS in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere prevazut in anexa 3 la HG nr. 611/2008. Formularul se obtine de la secretariatul comisiei de examen.

Bibliografia pentru examen este cea anexata prezentului anunt.

Dosarele se vor depune la secretariatul comisiei de examen, biroul RUNOS, pana la data de 23.12.2011, ora 14,00.

BIBLIOGRAFIE

DIRECTOR EXECUTIV,                           BIROUL RUNOS,

Dr. Maria Mioara Comana                         Ec. Florentina Ancu