Anunț de promovare personal contractual

Directia de Sanatate Publica Teleorman  organizeaza examen de promovare din functia de debutant ( asistent medical generalist debutant ), conform prevederilor HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, in data de 10 august 2020.

Examenul va avea loc la ora 10,00 si se va desfasura la sediul D.S.P. Teleorman din str. Mihaita Filipescu nr. 30 si va consta intr -o proba  scrisa.

Bibliografia este anexata.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 Stelian Cristea

 

SEF BIROU RUNOS,

Ec. Florentina Ancu

 

DOCUMENT ATAȘAT