Anunț de promovare personal contractual

 
Directia de Sanatate Publica Judetul Teleorman organizeaza in data de 28 mai 2019, ora 10,00 examen de promovare in functia de biolog in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica – Diagnostic microbiologic, in conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imedi at superioare a persoanalui contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Examenul se va desfasura la sediul DSP Judetul Teleorman din Alexandria str.Mihaita Filipescu nr. 32 si va consta intr-o proba scrisa.

Tematica si bibliografia sunt anexate.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Florentina Ancu

BIROU RUNOS,
Ec. Carmen Bene

 

DOCUMENT ATAȘAT