Anunt – concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante de inspector principal – Compartimentul statistica/informatica in sanatate publica

MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA

A JUDETULUI TELEORMAN

Str. Av. Alex. Colfescu nr. 79

Loc. Alexandria, jud. Teleorman

Tel./fax: 0247.311.354/0247.312.224

Nr. 6931 din 10.08.2012

 ANUNT

In data de 24 august, ora 10,00, la sediul D.S.P.Teleorman are loc concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante de inspector principal -Compartimentul statistica/informatica in sanatate publica , proba scrisa si in data de 28 august 2012, ora 10 – interviul.

CONDITII DE OCUPARE

  • indeplineste conditiile prevazute de art.54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a ocupa o functie publica;
  • studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul juridic;
  • minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  • sa detina notiuni de utilizare si operare PC – nivel mediu

BIBLIOGRAFIE

  1. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici;
  2. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduita al functionarilor publici;
  3. Legea nr.226/2009 – privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania;
  4. Ordinul M.S. nr.1078/2010 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice a directiilor de sanatate publica judetene;

DIRECTOR EXECUTIV,                             BIROUL RUNOS,

Dr. Maria Mioara Comana                              Ec.Florentina Ancu