Anunț

 
Directia de Sanatate Publica judetul Teleorman anunta organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant cu norma intreaga, pe perioda nedeterminata, conform OMS nr.869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 17 septembrie 2019, ora 10,00 la sediul DSP judetul Teleorman din Alexandria str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79.

Mentionam ca publicitatea concursului s-a facut in “Viata Medicala” nr.28/12.07.2019.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ee.Florentina Ancu

 

CONSILIER RUNOS,

Ee.Carmen Bene