Anunț

REZULTATE DUPA PROBA SCRISA
la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de biolog in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sănătate publica – Diagnostic microbiologic

 

  • 3375 – 97,75 puncte – ADMIS

 

Secretar : Mocanu Reli Alexandra