Anunț

Directia de Sanatate Publica judetul Teleorman organizeaza in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.1168/15.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioada nedeterminata, pentru personalul care a ocupat fara concurs posturi de executie, pe perioada determinata, in perioada starii de alerta sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic ,  la sediul din Alexandria str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79 , in data de 17.05.2022, ora 10,00, proba scrisa, examen pentru ocuparea posturilor pe perioada nedeterminata , astfel:

  • 2 ( doua) posturi de sofer I in cadrul Biroului Administrativ si Mentenanta.

In perioada 05– 06  mai 2022 (inclusiv) , ora 14,00, se pot depune cererile de inscriere la examen, la sediul Directiei de Sanatate Publica Teleorman, din Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, la Biroul RUNOS, persoana de contact Bene Carmen , telefon 0247.311221, interior 26.

Examenul  consta in 2 etape succesive:

  1. proba scrisa;
  2. proba interviu.

 

La examen pot participa persoanele care, in perioada starii de alerta sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic, au ocupat , fara concurs posturi de executie pe perioada determinata.

 

Bibliografia si tematica   este  anexata la prezentul anunt.

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Florentina Ancu

CONSILIER SUPERIOR RUNOS,
Carmen Bene

 

DOCUMENT ATAȘAT