Anunț

 
Certificatul medical privind starea de sanatate a candidatilor care se vor inscrie la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in Domeniul Medicina, Medicina Dentara si Farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020 , va fi eliberat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, doamna doctor Marcovici Cristina Lacramioara , director medical ( telefon: 0762.607.634 ), in care se va preciza ca este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza.
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                         SEF BIROU RUNOS,

 Stelian Cristea                                                            Ec. Florentina Ancu

 
DOCUMENTE ATAȘATE