Adresa privind solicitarea documentelor necesare recunoasterii calificarilor romanesti in celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru profesiile de medic, medic dentist si farmacist.

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.41/2016, va facem cunoscut ca incepand cu data prezentei, solicitantii documentelor necesare recunoasterii calificarilor romanesti in celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru profesiile de medic, medic denstist si farmaccist, vor putea deune copii nelegalizate ale urmatoarelor documente:

  • Diploma de licenta, respectiv diploma de medic, medic dentist/medic stomatolog sau farmacist;
  • Foaia matricola a diplomeni de licenta sau dupa caz a diplomeni de medic, medic dentist/medic stomatolog sau farmacist;
  • Diploma de bacalaureat;
  • Carnet de rezident;
  • Carte de munca;
  • Documentele de schimbare a numelui (ex. certificat de casatorie)
  • Contract/contractele individuale de munca/contractele de voluntariat si sau/actele aditionale acestora;

La depunere documentele mentionate mai sus vor fi in mod obligatoriu insotite de originale si vor fi certifcate sub semnatura de persoana desemnata din cadrul DSP sa primeasca aceste dosare (conform art.2, alin (3) din OUG nr.41/2016).