Adresa privind incheierea contractului pentru desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate publica

Adresa privind incheierea contractului pentru desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate publica, derulate prin cabinetele de medicina de familie si a contractului pentru furnizarea produselor achizitionate prin licitatii publice organizate la nivel national catre unitati sanitare care deruleaza programe nationale de sanatate publica.

Persoanele de contact in vederea incheierii contractelor cu reprezentantii cabinetelor de asistenta medicala primara 

1. contractele pentru derularea Programelor nationale de vacinare, respectiv supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare :

d-l Dragos Chirita – compartimentul asistenta medicala si programe

2. contractul de comodat pentru tehnica de calcul :

d-l Sorin Sferle – biroul administrativ, mentenanta si secretariat/registratura

d-na Nicolita Tudor –  biroul RUNOS/compartimentul statistica si informatica in sanatate publica .