ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI SANITARE DE FUNCTIONARE CABINETE MEDICALE

 1. Memoriul tehnic;
 2. Plan de situatie cu incadrarea in zona;
 3. Schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de activitate;
 4. Hotararea judecatoreasca de infiintare ( certificat de inmatriculare, certificat constatator, rezolutie );
 5. Declaratia privind detinerea legala a spatiului;
 6. Certificat de avizare cabinet – Colegiul Medicilor;
 7. Fisa de aptitudine – Medicina muncii – atat pentru  medic cat si pentru asistent;
 8. Contract de prestari servicii colectare, transport, procesare si eliminare finala a deseurilor medicale periculoase;
 9. Certificat de membru –Colegiul medicilor – vizat pe anul in curs;
 10. Asigurare de raspundere civila profesionala – atat pentru medic  cat si pentru asistenti;
 11. Certificat de membru – Ordinul asistentilor – pentru asistent – vizat pe anul in curs.
 12. Lista cu dotarea minima obligatorie  pentru infiintarea cabinetelor medicale , in functie de specialitatea fiecaruia ( Ord. nr. 153/26.02.2003);
 13. Contract de service pentru aparatura medicala din dotare sau certificate de garantie in termen;
 14. Taxa – 300 lei.